וואבי סאבי היא אידאולוגיה אסתטית, שמקורה ביפן. היא תפיסה הדוגלת בהתבוננות ישירה ואינטואיטיבית לתוך האמת של הדברים ורואה ביופי מצב משתנה של תודעה. כדי להמחיש את מהותו החמקמקה ורבת הפנים של הוואבי סאבי, אביא קטע מספרו של לאונרד קורן: "בשעת בין-ערביים בחבל ארץ נידח, תר לו עובר אורח אחר מחסה ללילה. הוא מבחין בקני סוף גבוהים הצומחים סביבו, מאגד כמה מהם יחד במקומם וקושר קשר בקצה. והנה, בקתה מעשב חי