מיתוג הוא דרך ליצור תפיסה אצל הצרכן לגבי מוצר, שירות או אישיות. התהליך מורכב ממחקר ותכנון אסטרטגי, המוביל לבניית שפה עיצובית שמעבירה מסרים ותחושה ויוצרת חווייה של מוצר. קישור אישיות וערכים למוצר או שירות יוצר זהות מבדלת, בולטת וייחודית.

מיתוג מחדש מאפשר לרענן אצל הלקוח את תפיסת החברה או המוצר, לבחון אסטרטגיית מיתוג חדשה, לחזק ערכים קיימים ולהכניס חדשים רלוונטיים יותר.